Východočeské muzeum v Pardubicích a jeho sbírky
Předchůdcem nynějšího Východočeského muzea v Pardubicích (VČM) byl Musejní spolek, založený v Pardubicích r. 1880. Za 2 roky existence měl kolem 2 tisíc sbírkových předmětů a začal je vystavovat v propůjčených prostorách staré radnice na náměstí. Po desetiletích marných pokusů o získání vlastní budovy se r. 1920 spolek chopil osudové příležitosti a při tehdy probíhající pozemkové reformě koupil pardubický zámek, který je sídlem VČM dodnes. Nyní muzeum spravuje něco přes 800 tisíc sbírkových předmětů. Zvláštností danou jeho historickým vývojem je, že vedle obsáhlé „vlastivědné“ (víceoborové) dokumentace regionu Pardubicka tu vzniklo a rozvíjí se několik specializovaných sbírek, které mají hodnotu, přesahující význam regionálního muzea. Z přírodovědných oborů to je hlavně sbírka ornitologická a botanický herbář. Z historických oborů např. sbírka numizmatická, militárií, z uměleckohistorických souborů zvláště sbírka českého ateliérového skla od 20. stol. Cennou je též sbírka odívání, dětských hraček ad. Novější velkou akvizicí je sbírka pohlednic Orbis pictus Květy Veselé, čítající dnes na 350 tisíc exemplářů. Podrobnější přehled o struktuře sbírek VČM lze nalézt na www.vcm.cz ve složce O muzeu / Sbírky.
Fotoarchiv

Fotoarchiv

Podsbírka fotoarchivu obsahuje přes pět tisíc vzácných skleněných negativů, které jsou jedinečným dokumentem podoby Pardubic od 80. let 19.století do 30. let 20.století.

Odznaky

Odznaky

Sbírka odznaků má dnes přes 2600 exemplářů, mezi nimiž převažují oznaky s regionální tématikou z 20. století.

Pohlednice

Pohlednice

Podsbírka pohlednic Orbis pictus je jednou z největších svého druhu u nás. Čítá přes tři sta tisíc kusů od nejstarších dob, tj. první emise korespondenčních lístků z roku 1869, do současnosti.