Východočeské muzeum v Pardubicích a jeho sbírky
Předchůdcem nynějšího Východočeského muzea v Pardubicích (VČM) byl Musejní spolek, založený v Pardubicích r. 1880. Za 2 roky existence měl kolem 2 tisíc sbírkových předmětů a začal je vystavovat v propůjčených prostorách staré radnice na náměstí. Po desetiletích marných pokusů o získání vlastní budovy se r. 1920 spolek chopil osudové příležitosti a při tehdy probíhající pozemkové reformě koupil pardubický zámek, který je sídlem VČM dodnes. Nyní muzeum spravuje něco přes 800 tisíc sbírkových předmětů. Zvláštností danou jeho historickým vývojem je, že vedle obsáhlé „vlastivědné“ (víceoborové) dokumentace regionu Pardubicka tu vzniklo a rozvíjí se několik specializovaných sbírek, které mají hodnotu, přesahující význam regionálního muzea. Z přírodovědných oborů to je hlavně sbírka ornitologická a botanický herbář. Z historických oborů např. sbírka numizmatická, militárií, z uměleckohistorických souborů zvláště sbírka českého ateliérového skla od 20. stol. Cennou je též sbírka odívání, dětských hraček ad. Novější velkou akvizicí je sbírka pohlednic Orbis pictus Květy Veselé, čítající dnes na 350 tisíc exemplářů. Podrobnější přehled o struktuře sbírek VČM lze nalézt na www.vcm.cz ve složce O muzeu / Sbírky.
Hospodářství, podniky

Hospodářství, podniky

Obsahuje 241 dokumenty

V našich sbírkách se dochovalo velké množství firemních propagačních odznaků od 20. let 20. století cca do roku 1989. Nejvíce těchto odznaků bylo vyrobeno ve 2. polovině 20. století. Pocházejí z území České republiky i ze zahraničí, převažují však odznaky z Pardubického kraje.

Kultura

Kultura

Obsahuje 100 dokumenty

Odznaky byly vydávány také k řadě kulturních akcí a jako připomínka významných kulturních výročí.

Politické-české

Politické-české

Obsahuje 210 dokumenty

Množství politických odznaků z českého prostředí v našich sbírkách je poměrně velké. Většina jich pochází z období let 1945-1990, ale jsou zde i odznaky starší.

Politické-německé

Politické-německé

Obsahuje 61 dokumenty

Množství německých odznaků s politickými motivy nebo alespoň s politickým podtextem v našich sbírkách je takové, že jsme pro ně zřídili zvláštní kategorii. Důsledně vynecháváme odznaky, na nichž je vyobrazen hákový kříž, abychom se nezavdali příčinu k nesmyslnému a hlasitému pokřiku.

Různé

Různé

Obsahuje 23 dokumenty

Další zajímavé odznaky, které se nedají zařadit do ostatních kategorií.