Východočeské muzeum v Pardubicích a jeho sbírky
Předchůdcem nynějšího Východočeského muzea v Pardubicích (VČM) byl Musejní spolek, založený v Pardubicích r. 1880. Za 2 roky existence měl kolem 2 tisíc sbírkových předmětů a začal je vystavovat v propůjčených prostorách staré radnice na náměstí. Po desetiletích marných pokusů o získání vlastní budovy se r. 1920 spolek chopil osudové příležitosti a při tehdy probíhající pozemkové reformě koupil pardubický zámek, který je sídlem VČM dodnes. Nyní muzeum spravuje něco přes 800 tisíc sbírkových předmětů. Zvláštností danou jeho historickým vývojem je, že vedle obsáhlé „vlastivědné“ (víceoborové) dokumentace regionu Pardubicka tu vzniklo a rozvíjí se několik specializovaných sbírek, které mají hodnotu, přesahující význam regionálního muzea. Z přírodovědných oborů to je hlavně sbírka ornitologická a botanický herbář. Z historických oborů např. sbírka numizmatická, militárií, z uměleckohistorických souborů zvláště sbírka českého ateliérového skla od 20. stol. Cennou je též sbírka odívání, dětských hraček ad. Novější velkou akvizicí je sbírka pohlednic Orbis pictus Květy Veselé, čítající dnes na 350 tisíc exemplářů. Podrobnější přehled o struktuře sbírek VČM lze nalézt na www.vcm.cz ve složce O muzeu / Sbírky.
Sportovní

Sportovní

Obsahuje 100 dokumenty

V této rubrice najdete odznaky sportovních klubů, spolků a organizací. Spolky vydávaly členské odznaky i řadu příležitostných odznaků ke svým akcím nebo výročím.

Turistické

Turistické

Obsahuje 31 dokumenty

Odznaky z různých turisticky zajímavých míst tvoří v českých sbírkách poměrně rozsáhlé celky. Některé se dostaly i do sbírek našeho muzea.

Vojenské

Vojenské

Obsahuje 9 dokumenty

Do našich sbírek se dostala také řada odznaků vojenských. Zvláště těch z I. světové války se nám sešlo celkem dost.