Podsbírka fotoarchivu obsahuje přes pět tisíc vzácných skleněných negativů, které jsou jedinečným dokumentem podoby Pardubic od 80. let 19.století do 30. let 20.století.

Autorem většiny z nich je významný regionální fotograf Josef Pírka. Především díky němu (a díky hrstce dalších fotografů – J. Deyl, J. Hemský, Stoklas, F. Rosůlek atd.) dnes víme, jak vypadalo a jak se rozvíjelo naše město na sklonku 19. a na počátku 20. století.

Ve fondech Východočeského muzea v Pardubicích se ale nenacházejí jen fotografie, resp. skleněné negativy reprezentativních budov či významných událostí města, ale také tehdy oblíbené ateliérové fotografie, snímky přírodních scenérií, romantických, dnes již zapomenutých zákoutí nebo žánrové záběry z každodenního života našich předků; nechybí ani dokumentační momenty ze slavných parforsních honů a dostihů.

Podsbírka fotoarchivu je badatelsky přístupná a bývá představována veřejnosti formou výstavní, publikační, a nyní díky grantové podpoře MK ČR také formou webové prezentace.

Mgr. Renáta Tetřevová
Novinky

Novinky

Obsahuje 7 dokumenty

V této rubrice vás budeme seznamovat s nejnovějšími přírůstky do sbírky fotoarchivu. Vyplatí se ji sledovat.

Povodně v Pardubicích

Povodně v Pardubicích

Obsahuje 16 dokumenty

Pardubice leží na soutoku Labe a Chrudimky. Tato poloha bývala strategicky výhodná, k většímu osídlení lákaly i příznivé klimatické podmínky a úrodná lužní půda. Přítomnost obou řek však přinášela a přináší i každoroční riziko záplav. Největší povodně postihly město koncem 19. století a pak především v dubnu 1926. Zde si můžete prohlédnout historické fotografie z našich fondů zachycující ničivou velkou vodu v našem městě.

Staré Pardubice

Staré Pardubice

Obsahuje 245 dokumenty