Podsbírka pohlednic Orbis pictus je jednou z největších svého druhu u nás. Čítá přes tři sta tisíc kusů od nejstarších dob, tj. první emise korespondenčních lístků z roku 1869, do současnosti. Svým širokým tematickým záběrem poskytuje ojedinělé svědectví o vývoji pohlednic na území dnešní České republiky. Ve sbírce nalezneme jedinečné místopisné litografie stejně jako secesní blahopřejné pohlednice, reprodukce známých malířů či zajímavé příležitostné nebo reklamní pohlednice. Z historického hlediska jsou významné nejen místopisné bromografie z období První republiky, ale také politické agitační pohlednice z 50. let minulého století. Sbírka však neustrnula, ale dál se rozrůstá o současnou produkci.
Fond býval soukromou sbírkou paní K. Veselé ze Svitav, jež provozovala soukromé muzeum pohlednic v Čechách. Východočeské muzeum tuto jedinečnou sbírku zakoupilo díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR v letech 1998-1999 a brzy poté ji zpřístupnilo veřejnosti formou krátkodobých výstav. V roce 2000 byla otevřena unikátní expozice vývoje pohlednic.

Bc. Jana Procházková
Malíři: 80. léta 19. století - 20. léta 20. století

Malíři: 80. léta 19. století - 20. léta 20. století

Obsahuje 45 dokumenty

Album obsahuje pohlednice, jejichž předlohou bylo dílo M. Alše, V. Brožíka, A. Kalvody, J. Mánesa, A. Muchy a C. V. Mutticha.

Malíři: Fischerová-Kvěchová Marie

Malíři: Fischerová-Kvěchová Marie

Obsahuje 472 dokumenty

Album obsahuje pohlednice, jejichž předlohou bylo dílo akademické malířky Marie Fischerové-Kvěchové. Malířka se narodila dne 4. března 1892 v Kutné Hoře. Vystudovala Umělecko-průmyslovou školu v Praze. Po absolutoriu studovala rok v Paříži, kde byly její práce v roce 1925 oceněny zlatou medailí. Když se vrátila do Prahy, zasvětila celý svůj život svým třem velkým láskám: dětem, přírodě a lidové kultuře. Z těchto témat čerpala inspiraci pro svoji uměleckou tvorbu. Veřejnosti je známa především jako ilustrátorka slabikáře Poupata, dále válečného vydání Babičky od Boženy Němcové z roku 1940 a Karafiátových Broučků. Její kresby vycházely na pohlednicích. Do dnešní doby není známo, kolik kreseb bylo tímto způsobem vydáno. Pohlednice ilustrované Marií Kvěchovou-Fischerovou rozpoznáme podle signatury MFK. Ne všechny jsou ale takto označeny.

Místopis: Hradec Králové

Místopis: Hradec Králové

Obsahuje 91 dokumenty

Album obsahuje místopisné pohlednice z Hradce Králové.

Místopis: Lázně Bohdaneč

Místopis: Lázně Bohdaneč

Obsahuje 68 dokumenty

Album obsahuje místopisné pohlednice z Lázní Bohdaneč. Pohlednice zobrazují náměstí, lázeňské pavilony s parkem, vojenské kasárny aj.

Místopis: Pardubice

Místopis: Pardubice

Obsahuje 248 dokumenty

Album obsahuje místopisné pohlednice Pardubic z různého období. Můžete tak bloudit ulicemi našich předků a srovnávat, jak se město během století proměnilo.