Podsbírka pohlednic Orbis pictus je jednou z největších svého druhu u nás. Čítá přes tři sta tisíc kusů od nejstarších dob, tj. první emise korespondenčních lístků z roku 1869, do současnosti. Svým širokým tematickým záběrem poskytuje ojedinělé svědectví o vývoji pohlednic na území dnešní České republiky. Ve sbírce nalezneme jedinečné místopisné litografie stejně jako secesní blahopřejné pohlednice, reprodukce známých malířů či zajímavé příležitostné nebo reklamní pohlednice. Z historického hlediska jsou významné nejen místopisné bromografie z období První republiky, ale také politické agitační pohlednice z 50. let minulého století. Sbírka však neustrnula, ale dál se rozrůstá o současnou produkci.
Fond býval soukromou sbírkou paní K. Veselé ze Svitav, jež provozovala soukromé muzeum pohlednic v Čechách. Východočeské muzeum tuto jedinečnou sbírku zakoupilo díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR v letech 1998-1999 a brzy poté ji zpřístupnilo veřejnosti formou krátkodobých výstav. V roce 2000 byla otevřena unikátní expozice vývoje pohlednic.

Bc. Jana Procházková
Žena

Žena

Obsahuje 10 dokumenty

Album obsahuje pohlednice, na kterých hlavní roli hraje žena.