Reichsarbeitsdienst. Německo, 1935-1945. Nelze vyloučit ani nějakou obdobu této organizace v rámci SdP na území Československa.

24.4.2009

Materiál: dřevo, bezbarvý lak.
Průměr: 27 mm