Série: Boj proti TBC

28.7.2009

Tématický celek: Hygiena
Časové období: 20. léta 20. století
Nakladatel: Masarykova liga proti tuberkulose
Na zadní straně text: Zdravé zoubky zachovati o to každý pilně dbej, kartáčkem je ráno, večer důkladně vždy vydrhej.
Inventární č.: PO-P2-5867