Historické jádro města

22.6.2010

Určení: Stará radnice s tabulí městské muzeum
Časové období: 1892
Nakladatel: Grafo Čuda, Holice
Inventární č.: PO-P1-54