Historické jádro města

22.6.2010

Určení: Reprodukce obrazu L. Kuby. Kostelní ulice s mastnými krámy
Časové období: 1912
Tisk: Otto a Růžička, Pardubice
Inventární č.: PO-P1-69