Zelené předměstí

23.6.2010

Určení: Vlevo Liebschnerovo nakladatelství, vpravo část hotelu Veselka
Časové období: 1899
Tisk: Otto a Růžička, Pardubice
Inventární č.: PO-P1-6058