Historické jádro města

23.6.2010

Určení: Nová radnice na Pernštýnském náměstí
Časové období: 1899
Tisk: Otto a Růžička, Pardubice
Inventární č.: PO-P1-6060