Ležáky 24.6.1942. Nedatovaný odznak.

24.2.2009

Materiál-stříbrný kov.
Rozměry: 19,4 x 28,8 mm